Monica Hegenbart Schack

stallansvarig


Monica har mångårig erfarenhet av hästar och drivit stallet med inackorderingsverksamhet sedan 2002. Hon sköter den dagliga driften tillsammans med sin man Armas.

Vid frågor om inackordering kontakta Monica via telefon: 070 650 71 64 alternativt mejla Anna (se nedan).


Anna Hegenbart Schack

stallchef


​Anna är utbildad Hippolog med inriktning Stallchef vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Annas brinnande intresse för hästar startade redan i tidig ålder. Som femåring började hon på Enskede ridskola i Stockholm. Hon har tidigare arbetat flera år i tävlingsstall och efter sin Hippologexamen startade familjens verksamhet med inridning, tillridning samt uppfödning i liten skala.


Anna har två barn och dottern Alva (8år) har nu gått i mammas fotspår och rider en b-ponny som står på gården.


Telefon: 070 735 87 39

E-post: anna_schack@hotmail.com